AdSense banner :" Quảng cáo của Google".
Có thể bạn đã biết hoặc đã thấy với các banner quảng cáo từ Google Adsense có vài thay đổi cho thấy hướng phát triển rõ-rệt của Google với tiếng Việt,điều này cho phép người dùng adSense Việt nghĩ đến cách dùng tài-khoản của mình một cách có căn-cơ,có bài bản hơn để đạt được điều mà các blogger-publisher muốn là kiếm tiền thật sự với Google-AdSense.
Các banner quảng cáo công hiện đã được thay thế với các banner có tiếng Việt "Quảng cáo của Google" rất rõ không còn "Ads by Google" như trước đối với các trang ( hay IP) Việtnam.

Banner trên Sidebar trang tiếng Việt

Vài ý kiến nhỏ : nếu bạn sống tại Vn mà khi truy cập vào các trang web-blog vẫn thấy "Ads by Google" thì cam đoan với bạn là không sớm thì muộn bạn cũng bị "ban",bạn nên lưu-ý xem lại các phần-mềm lạ nào đã có cài đặt.

0 comments: