KIẾM TIỀN VỚI TRANG BLOG CỦA BẠN.
Thật ra , chỉ nội dung chi trả tiền được thực hiện hàng tháng ngay tại Việtnam đã hập dẫn các blogger Việt rồi. Tuy nhiên ,nhắc cho bạn một "chút-xí" là 360BlueBlogger dành cho các blogger việt dạng "làm ăn chân-chất" , vì số tiền sẽ tích luỹ được hàng tháng rất rõ-ràng ngay từ khi bạn upload QC lên trang blog mỗi tháng. Không có tính tiền theo chỉ-số "hits-clicks" nên ...không tác dụng gì nếu có ...nhiều lần click hơn.
Việc thẩm định giá trị của trang blog để tính tiền tích luỹ được thể hiện rất dễ hiểu ,bạn nào cũng có thể tự tìm hiểu để "nhắm chừng" ,blog của mình "có giá" bao nhiêu "mỗi tháng" tham gia với 360blueblogger.
Không cần phải gởi email lấy "invite" như đã đề cập trước đây.Hiện tại bạn truy cập vào trang 360blueblogger ,vào menu CHI DÂN để xem các bài tìm hiểu,các câu hỏi đáp để hiểu rõ các qui định và phương thức áp dụng.Phiếu đăng ký tài khoản thành viên 360bbl có ở cuối các bài trên ( nếu bạn muốn tham gia sau khi tìm hiểu).Còn nếu...không thích thì thôi...không cần phải làm gì khác.
Tham gia sớm có lẽ ( theo tôi) sẽ dễ dàng và được nhiều ưu tiên hơn nếu sau này đã có quá nhiều blogger tham gia.
XEM VIDEO VUI GIỚI THIỆU VỀ 360BBL.Reblog this post [with Zemanta]

0 comments: