AdSense for search launches in Vietnamese.
Có thể bạn chưa biết với tài khoản Adsense ,bạn có thể set up Search box để dùng với website -blogsite tiếng Việt mà có tính tiền (earning by search) vào tài khoàn adsense.Với hình screenshot bên dưới là thông tin chính thức từ Inside Adsense của Google.

0 comments: