[Inside AdSense] Login message clarification
Thông báo lỗi khi bạn đăng nhập vào tài khoản Adsense không được.
Khi đăng nhập vào tài khoàn Adsense bạn gặp trở ngại thấy hiện ra thông báo sau :
"Welcome! You're signed in to Google Accounts under the email [your email address] and your Google Account password, but this is not a valid AdSense login."

Khi bạn thấy hộp thoại thông báo câu như trên có nghĩa là tài khoản Adsense (Adsense account) của bạn có thể đã dùng chung một mã đăng nhập (log in) và password với tài khoản Google của bạn ( Google account) nhưng hai tài khoản này lại không được khai báo để kết-nối với nhau..Như vậy,bạn có thể hiểu là khi bạn đăng nhập vào tài khoản Adsense theo địa chỉ http://www.google.com/adsense thì hệ thống xử-lý của Google lại mở lệnh chấp nhận cho tài khoản Google chứ không phải cho tài khoản Adsense..Để giải quyết vấn đề trở ngại này ,bạn phải khai báo phân biệt hai tài khoản bằng password khác nhau.
Cách giải quyết:
Đầu tiên,bạn phải thoát ra ( logged out) khỏi tất cả các tài khoản hay dịch vụ nào của Google mà bạn đang còn mở kể cả Gmail hay Adwords.
Kế tiếp ,bạn vào Adsense để thay đổi password theo địa chỉ này :https://www.google.com/adsense/assistlogin. ,bạn sẽ đươc hệ thống của Google hỏi địa chỉ email đăng nhập vào tài khoản Adsense của bạn,sau khi khai báo bạn sẽ nhận được thông báo trở về hộp thư email này để kích hoạt link Reset lại .Khi thay đổi password mới cho lần này,bạn phải chắc chắn rằng password chưa từng được bạn sử dụng trng bất kỳ dịch vụ hay tài khoản Google nào của bạn ( vì có thể bạn có nhiều tài khoản Google)..Sau khi hoàn tất việc khai báo mã password mới ,bạn lại đăng nhập trở vào theo http://www.google.com/adsense. lúc này hệ thống sẽ chấp nhận với password mới này và mở tài khoản Adsense cho bạn..
Mặc dù điều này là bất tiện,nhưng Google cam đoan sẽ chỉnh lý những trở ngại tương tự do sự thay đổi qua nhiều giai đoạn với các tính năng cung cấp của tài khoản Google.
Nếu bạn vẫn chưa đăng nhập được vào tài khoản Adsense sau thao tác này,bạn có thể viết feedback cho Google hoặc viết comment bên dưới bài này,chúng tôi sẽ chuyển giúp bạn để Google hồi báo.
Via English post by Arlene Lee – AdSense Publisher Support

0 comments: