Inside Adsense tháng 03 2008
02 điểm chỉnh sửa cần biết về hiển thị Ads.


1. Các quảng cáo adsense (ads) không được đặt bên dưới tiêu đề của bài viết hay phần đầu trang mà điều này đôi khi làm cho người xem tưởng lầm là không phải mẫu quảng cáo..( trước đây không hề nghe nói đến mặc dù cách dùng này rất phổ biến trong các blogger)Nhìn theo hình minh hoạ 1 bạn sẽ thấy tiêu đề bên trên màu cam và ngay bên dưới là Ads by Google nhưng Google sợ rằng người xem cho rằng các link bên dưới là do người chủ trang web-trang blog viết ra theo bài của họ.Trong thư Inside Adsense chỉ nói là không nên đặt Ads theo cách này vì hệ thống đôi khi sẽ không tính điểm mà không nhắc đến việc những Ads này có bị "cấm" hay không? Vì nếu cấm dùng thì rất nhiều Adsense user và publisher đã đặt ads code vào trong trang Layout (edit Html) để hiện banner ads ngay trong bài viết sẽ phải chỉnh lại .Con số người dùng cách này là rất nhiều..

2. Các quảng cáo rất dễ bị hoà lẫn vào với những nội dung bài viết xung quanh.
Theo hình 2, bạn thấy ngay dưới ads by Google là phần bài viết của chủ trang web-trang blog ,cách viết này ( có thể là cố tình) gây cho người đọc sự nhầm lẫn và Click vào các link bên dưới cũng màu xanh y như Ads bên trên,như vậy các quảng cáo nhiều phần coi như mất tác dụng.Inside Adsense cũng nói là không đặt ads theo cách này,hoặc không tạo bài viết giống như mẫu của Ads. Coi như đây cũng là trường hợp ( như điều 1) mà hệ thống có thể sẽ khơng tính điểm.
kết luận : nếu thật sự không muốn có "rắc-rối" với Adsense earning của mình thì các bạn nên chỉnh-lý lại trang có quảng cáo Google của mình để khỏi ...bị mất tiền.( là một lý do để khi cần thì coi như mình đã có vi phạm qui định,không theo thông báo đã nêu ra.
Cách tốt nhất là đưa banner ads ra ngoài bài viết ,bên trên tiêu đề dùng với một "add new page element",cách làm nếu cần các bạn cũng viết comment bên dưới để có bài bổ sung cách thực hiện.

0 comments: