Tuesday, April 8, 2008

Vogate được xem như là AdSense của Trung Quốc.

AdSense của China ?

Không phải như vậy,Vogate chỉ được xem như là AdSense vì hoạt động của vogate chuyên về quảng cáo. Qua việc Google nhường bước trước Baidu.com của China nay lại đến Vogate.com có hoạt động cạnh tranh về quảng cáo trên internet.Có thể cho là Google quá bận-rộn hay quá kỳ vọng vào các công-trình nghiên cứu vượt thời gian của mình mà điển hình là DreamAds mà bạn đã đọc ở bài viết trước.
Vogate thật ra chủ yếu sử dụng cách tra-từ gần-giống để đưa vào mẫu quảng cáo tương ứng ,nhưng có thể Vogate chưa có nhiều khách hàng bao-quát kiểu quảng cáo này ( Mỹ đã dùng từ rất lâu của các website quảng cáo cỡ lớn).Vogate nhấn mạnh trên trang web của mình về bản quyền mà ai cũng biết là không thể do chính Vogate viết ra.Tuy nhiên,China có những thế mạnh riêng về ngôn ngữ cũng như tập quán bảo-thủ do vậy Vogate sẽ chiếm lĩnh mặt quảng cáo tiếng Trung trên internet là điều không cần bàn cãi.
Bạn có thể xem vài hình screenshots của trang web Vogate ,(với công-cụ SysTran của Altavista dịch qua Anh-ngữ )Vogate chỉ có vài pop-up kiểu "trình diễn" tra-từ quảng cáo.

Pop-up với Nike :

0 comments: