Trao đổi,hỏi đáp,cập nhật các thông tin về dùng adsense của google,hãy tham gia AdsenseViet qlubb group.Gởi email đến : adsenseviet@qlubb.com để lấy invite.

Google Adsense đã công bố chính thức cho các publisher về chương trình tích luỹ với công cụ bản đồ  Maps Google.
Xin xem bài viết bằng tiếng Anh từ trang blogger Adsense real . Thật ra không cần rành Anh -ngữ bạn cũng có thể "đọc" các chi tiết quan trọng cần dùng là các đoạn tô đen đậm.
( bản dịch tiếng Việt sẽ cập nhật ngay sau một vài ngày nữa.)

0 comments: