DocCash Một phương thức mới giúp bạn tăng thu nhập vào tài khoản (earnings for blogger) rất thích hợp cho các bạn có blog trên Blogger, hãy đăng ký dùng chương trình Google-AdsenseDocCash của Docstoc.com

Với DocCash, các bạn có thể kiếm tiền trên mạng thêm qua việc upload các tài-liệu,văn bản,tập-tin để chia sẻ trên net qua dịch vụ miễn phí của Docstoc mà hầu hết các blogger Việt đã biết đến. Docstoc đã phổ cập và cung cấp cho người dùng Google Adsense API.

Với chương trình DocCash, áp dụng khi các bạn tải bất cứ tập tin nào lên Docstoc, bạn sẽ nhận được khoản chia sẻ vào Adsense lúc có người click vào Google Ads trên trang Docstoc của bạn như phương thức 50/50 đã biết.( adsense revenue sharing ) .

Chỉ dẫn riêng cho các bạn blogger Việt khi dùng DocCash :
  • Các tập tin bằng Anh-ngữ tất nhân sẽ nhận được khoản chia sẻ y như đã áp dụng trên các website hay blog.
  • Riêng với tập tin "tiếng Việt", thật sự thôngtinadsense qua sự trợ giúp của bloggervietnamese đang tiến hành sử dụng thử nghiệm nhằm xác định "thật sự" khoản chia sẻ với nguồn Docstoc đối với các tập tin tiếng Việt. ( các bạn có thể trở lại sau vái tuần để biết thêm thông tin cụ thể ) hoặc 'subscribe' feed của blog này để biết ngay khi chúng tôi đưa ra kết quả nhận tiền chia sẻ ra sao với docCash.

Embed bloggervietnamese docstoc -docCash Một tập tin tiếng Việt mẫu ,bạn có thể vào xem ( tốt nhất là xem trực tiếp "full screen" trên website Docstoc ) và nhấp chuột 'click' vào các quảng cáo trên đầu trang thử để giúp BloggerVietnamese xác định xem kết quả thật sự ra sao ? Tập tin Docstoc đặt ở cuối bài viết.

Cách dùng DocCash rất đơn giản như sau :
  1. Sign Up tài khoản Google AdSense, nếu bạn chưa có hoặc khai báo trên Docstoc về tài khoản " AdSense Account" bạn đã có và nhớ mở email để "granted-access" với Docstoc khi Adsense gửi đến.
  2. Upload các bài của bạn lên Docstoc, và phải nhúng trên các web hay blog hoặc các thao tác phổ biến link của các tập tin bài docstoc của bạn.
  3. Kết quả việc kiếm thêm tiền với DocCash qua các cú click vào quảng cáo Google Ads sẽ là một bước mở rộng thêm cho bạn kể từ khi đăng ký dùng DocCash. ( rất mong nhận được phản hồi từ các bạn )

Nếu có khả năng xem thêm bài Anh ngữ ,bạn có thể xem các "tip" chỉ dẫn của Docstoc qua link HERE bên dưới.

Additional tips on how to make the most of DocCash can be found here.

Docstoc.com Blog ( nguồn trích dẫn )


DOCSTOC BÀI VIẾT UPLOAD DÙNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH DOCCASH

Blogged with the Flock Browser

1 comments:

Blogger said...

Are you monetizing your premium shared links?
Did you know that Mgcash will pay you an average of $0.50 per link unlock?